Klik

Ujian Covid-19 tumpu kumpulan sasar

Data yang diperoleh Pasukan Petugas Pencegahan Covid-19 Selangor (STFC) tentang kes wabak berkenaan hampir lengkap. Pihak Kerajaan Negeri menumpukan kepada kumpulan sasar seperti warga emas untuk melaksanakan ujian saringan.

Video berkaitan