SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

UNISEL saluran tepat, maju industri halal

Universiti Selangor (UNISEL) melalui Institusi Halal Antarabangsa UNISEL (INSHA) menyahut visi Kerajaan Negeri dalam melahirkan modal insan secara holistik menerusi industri halal. Selain menyediakan kepakaran dalam bidang pemasaran industi halal, UNISEL kini giat menjalankan penyelidikan bagi pembangunan industri itu.

Video berkaitan