SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

UTM tingkat jati diri komuniti pangsapuri

Program Anak Angkat dan Khidmat Masyarakat anjuran Institut Sultan Iskandar UTM dengan kerjasama Fakulti Alam Bina dan Ukur UTM rintis kesatuan komuniti Pangsapuri Bandar Bukit Puchong.

Video berkaitan