Wajib belajar tiga ilmu ini

0
267

Wajib ke atas orang Islam belajar ilmu akidah, fiqah dan tasawuf