Wanita sebagai agen perubahan

0
231

Kerajaan Negeri sentiasa mendukung peranan wanita sebagai agen perubahan selaras matlamat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dalam ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) 2030 untuk mencapai kesaksamaan jantina dan membangun daya upaya kaum itu.