Wanita Selangor, permata negeri

0
150

Kerajaan Negeri komited daya golongan wanita dengan melebarkan peluang dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, keusahawanan dan latihan vokasional.