Klik Video Pilihan Video Utama

10 tahun, 1 juta rumah

Kerajaan Persekutuan mensasarkan pembinaan rumah mampu milik sebanyak satu juta unit dalam jangka masa 10 tahun. Penglibatan syarikat swasta dalam rancangan ini amat dialukan. Rakyat dinasihatkan supaya mengambil peluang membeli unit ini agar dapat menjadi pelaburan masa hadapan.

Video berkaitan