Sukan Video Pilihan Video Utama

Sukan serlah belia Selangor, mudah & banyak…

Fudhil Abdullah
Kerajaan Negeri dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri (MSN) Selangor dan Penggerak Belia Tempatan (PeBT) komited menganjurkan pelbagai program sukan bagi membuka peluang keterlibatan belia di
Klik Video Pilihan Video Utama

Rezeki peniaga, bantuan berganda

Fudhil Abdullah
Kerajaan Negeri menyediakan platform membantu penerima Bantuan Blueprint Pembasmian Kemiskinan mempromosi dan meningkatkan hasil produk – Program Pengupayaan Sosio Ekonomi khusus untuk tingkatkan ilmu keusahawanan