2017 Kewangan UNISEL terus kukuh

0
255

UNISEL berjaya mengatasi pelbagai masalah hutang lapuk yang ditinggalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional sejak 2008. Prestasi kedudukan kewangan UNISEL terus menunjukkan perkembangan positif pada tahun 2016 dan dijangka pada Ogos 2017 segala hutang jangka pendek dapat diselesaikan.