SelangorTV
Klik

Lima strategi ‘Negeri Unggul, Kehidupan Bermartabat’

Dengan tema Selangor Negeri Unggul, Kehidupan Bermartabat, Belanjawan Selangor 2020 dibangunkan berdasarkan lima strategi iaitu Menjana Pertumbuhan dan Pemberdayaan Ekonomi Negeri, Merencana Agenda Pendidikan Unggul, Mewujudkan Selangor yang Selamat, Sihat dan Sejahtera, Menjamin Kelestarian Alam Sekitar dan Menjuarai Kemampanan Sosial.

Video berkaitan