SelangorTV
Aduan Rakyat

Akta LUAS dipinda, hukuman berat menanti pencemar sungai

Majlis Perbandaran Selayang (MPS) melaksanakan tindakan bersepadu melibatkan pelbagai agensi telah menemui premis yang disyaki melakukan pembuangan efluen secara tidak sah ke lurang kumbahan (manhole) yang seterusnya mencemari Loji Rawatan Kumbahan IWK Taman Volex, Rawang. Sisa dari premis tersebut didapati menghasilkan bau yang sama di kesan di Sungai Selangor yang menyebabkan Loji Rawatan Air (LRA) Rantau Panjang Sungai Selangor fasa 1,2 dan 3 dihenti tugas.

Video berkaitan