SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Bangga MPK komited tingkat kualiti

Selaras dengan hasrat Kerajaan Negeri untuk mencapai sasaran pengurangan pelepasan karbon menjelang tahun 2030, Majlis Perbandaran Klang (MPK) dengan kerjasama UPEN Selangor menganjurkan Wacana Perbandaran Rendah Karbon Ke Arah Bandar Pintar (Smart City) Peringkat Negeri Selangor 2019 dan Pelancaran ‘Green Earth Smart System MPKlang’ (GES MPKlang) yang disempurnakan Dato’ Menteri Besar.

Video berkaitan