Klik Video Pilihan Video Utama

Belajar tuai padi percuma

Farmers Field School (FFS) diwujudkan sejak 2016 dengan penyertaan hampir 100 orang sehingga kini telah membantu pesawah untuk bergerak lebih efisien dalam menghasilkan padi berkualiti serta membuka peluang bekerjasama dengan syarikat swasta tempatan.

Kandungan berkaitan