Klik Video Utama

Blockchain, inovasi ‘business online’

Sistem teknologi rantaian blok (Blockchain) bakal memberikan impak baru kepada kemajuan teknologi negara dalam sektor perniagaan secara online. Pada masa sama, ia telah menarik minat syarikat besar seperti Microsoft dan Airbus.

Kandungan berkaitan