Klik

Cadang peruntukan penerbitan ilmiah


Ahli Dewan Negeri (ADN) Sungai Kandis mencadangkan agar Kerajaan Negeri memberikan peruntukan untuk penerbitan ilmiah yang murah bagi menggalakkan budaya membaca kepada golongan berpendapatan rendah sekali gus melahirkan generasi yang berilmu untuk masa depan.

Kandungan berkaitan