Klik Video Pilihan Video Utama

‘Cashless business’ mudah

‘Cashless business’ yang menggunakan konsep bayaran tanpa tunai dijangka akan dilaksana dalam tempoh 3 tahun. Konsep ini akan memberi kemudahan buat peniaga dan pembeli dalam urusan perniagaan.

Video berkaitan