‘Cashless business’ mudah

0
179

‘Cashless business’ yang menggunakan konsep bayaran tanpa tunai dijangka akan dilaksana dalam tempoh 3 tahun. Konsep ini akan memberi kemudahan buat peniaga dan pembeli dalam urusan perniagaan.