Klik Video Utama

Cekap & telus, Selangor kewangan stabil

Dato’ Menteri Besar gembira prestasi pengurusan kewangan negeri berada pada kedudukan yang kukuh dan membanggakan. Setakat lima bulan pertama tahun 2018, Selangor telah mencatatkan kutipan hasil negeri sebanyak 45 peratus

Video berkaitan