SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Daerah pelancongan, Sepang sedia

Kemunculan KLIA & KLIA2 sebagai pintu masuk utama ke Malaysia dan daerah Sepang menyebabkan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Sepang memilih ‘Sepang Gerbang Negara’ sebagai tema Tahun Melawat Sepang (TMS) 2020. Beliau yakin daerah pentadbirannya itu sudah bersedia untuk menjadi daerah pelancongan yang dinamik.

Video berkaitan