SelangorTV
Klik Video Utama

Denggi masalah kebersihan, bukan kesihatan

Kempen Komuniti Bebas Aedes 10 minit (KOBA 10) dilancarkan untuk masyarakat DUN Sungai Pinang. Usaha ini dilakukan bagi memberi pemahaman kepada penduduk bahawa denggi berpunca daripada masalah kebersihan dan bukan kesihatan.

Video berkaitan