Klik Video Pilihan Video Utama

Diskriminasi gender dalam kerjaya

Persepsi masyarakat terutama majikan terhadap diskriminasi jantina hendaklah diubah dan boleh dimulakan daripada isi rumah – Pembentangan Hasil Kajian “Diskriminasi Gender dalam Amalan Pekerjaan di Kalangan Penjawat Awam di Negeri Selangor” oleh Institut Wanita Berdaya (IWB) Selangor dengan kerjasama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Video berkaitan