Klik Video Pilihan Video Utama

‘Fogging’ bukan penyelesaian denggi

Aktiviti ‘fogging’ yang dijalankan hanya mampu membunuh nyamuk aedes dewasa. Pembiakan jejentik perlu dibendung sendiri oleh masyarakat. Kerjasama penduduk dalam mencegah aedes amat diperlukan.

Kandungan berkaitan