Laporan Khas Video

GST ‘cekik darah’

Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)

Tidak ada cukai yang tidak membebankan.
Kita selaku pengguna yang perlu membayar sejumlah nilai yang di tetapkan.

GST mengenakan cukai kepada hampir kesemua barangan.

Video berkaitan