Klik

Hijrah latih usahawan kurang celik digital

Selain daripada memberi pembiayaan peralatan digital melalui Skim Go Digital, Yayasan Hijrah Selangor (Hijrah) turut memberikan latihan kepada para usahawan yang kurang celik mengenai penggunaan teknologi.

Video berkaitan