Hijrah Selangor cadang naik had pinjaman…

0
305

Hijrah Selangor telah menghantar permohonan kepada Kerajaan Negeri agar mempertimbangkan cadangan menaikkan jumlah pinjaman mikrokredit kepada RM100,000 berbanding RM50,000 sebelum ini.