Inisiatif penduduk kampung hasil produk kompetitif

0
193

Jelajah Usahawan Selangor 2018 Daerah Petaling yang diadakan di Padang Rakyat Kampung Jalan Kebun bukan sahaja mefokuskan produk usahawan malah merencanakan pelbagai bentuk produk inisiatif rakyat yang mampu menjadikan Kampung Jalan Kebun terus dikenali.