Klik Video Utama

JASA, SPAD mansuh

Sebagai langkah penjimatan kewangan, Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA), Majlis Profesor Negara (MPN), Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD), dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP) akan dibubarkan – Mesyuarat Kabinet pertama, Bangunan Perdana Putra, Putrajaya, 23 Mei 2018.

Kandungan berkaitan