TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Kaji Belanjawan, ‘social safety net’

Kepimpinan Kerajaan Negeri mengambil inisiatif mengadakan ‘retreat’ ke Langkawi untuk mengkaji semula keberkesanan IPR di samping mencari platform merangka jaringan keselamatan sosial yang kukuh. MIER, EPF dan Jabatan Statistik Negara turut membentangkan kaedah jaringan keselamatan sosial yang patut dicontohi.

Video berkaitan