Karung Kitar, selamatkan bumi

0
395


Juara Inovasi Sosial (Penciptaan) dan Projek Inovasi Hibrid Terbaik dalam pertandingan Majlis Persada Inovasi Perkhidmatan Awam Peringkat Negeri Selangor (MPIPANS) 2017, komuniti Program Perumahan Rakyat (PPR) dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) telah mendapat hak cipta daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) ke atas Projek Karung Kitar