TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Kaunseling percuma, guna manfaat

Dato’ Menteri Besar hadir merasmikan Majlis Sambutan Jubli Perak 25 Tahun Pusat Kaunseling Selangor serta Majlis Pentauliahan Akrab Tahun 2017 di Pusat Konvensyen Shah Alam. Beliau berharap agar perkhidmatan yang diberikan Pusat Kaunseling Selangor (PKS) akan terus digunakan sebaik mungkin oleh rakyat untuk menghadapi cabaran hidup.

Related posts