Kerajaan Negeri tidak gentar, terus berjuang

0
206

Dato’ Menteri Besar yakin kemampuan Kerajaan Negeri mentadbir negeri Selangor dengan penuh integriti.