Kerajaan Negeri tidak gentar, terus berjuang

0
117

Dato’ Menteri Besar yakin kemampuan Kerajaan Negeri mentadbir negeri Selangor dengan penuh integriti.