SelangorTV
Klik

KUBIGS rangkaian pasaran domestik, antarabangsa

Koperasi Usahawan GroomBig Selangor Berhad (KUBIGS) yang diwujudkan adalah satu usaha yang baik bagi membina rangkaian usahawan koperasi untuk pasaran domestik dan antarabangsa. Usahawan di bawah koperasi berkenaan dianggotai peniaga perusahaan kecil dan sederhana (PKS) Selangor. Mereka diberi bimbingan dalam teknik pembungkusan dan dikawal selia oleh pegawai SIRIM sendiri.

Video berkaitan