Lantikan TNC UNISEL, kepakaran & pengalaman

0
250


Pemilihan Timbalan Naib Canselor (TNC) UNISEL, tidak melihat latar belakang politik sebaliknya mementingkan kelayakan akademik dan pengalaman yang dimiliki.