Klik Video Pilihan Video Utama

‘Made in Selangor’ ke Singapura

Seramai 20 usahawan Selangor terpilih mempromosikan lebih 150 produk tempatan atau unit simpanan stok (SKU) di Ekspo Malaysia Fest 2019, berlangsung pada 25 sehingga 28 Julai di Singapura. Kerajaan Negeri mensasarkan anggaran jualan sebanyak RM400,000 melalui 10 gerai berkonsepkan ‘Selangor Pavillion’.

Video berkaitan