SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Maju industri halal, jamin kerjaya

Kerajaan Negeri komited meningkatkan prospek kerjaya industri halal yang mampu menyediakan peluang pekerjaan meluas di samping memelihara pembangunan industri ini – Seminar Kesedaran Halal & Prospek Kerjaya, UNISEL Shah Alam

Video berkaitan