Klik Video Pilihan Video Utama

Maju usahawan rumpai laut Selangor

Kerajaan Negeri sentiasa menjadi pemudah cara bagi mengurus dan menyediakan kemudahan kepada usahawan di semua peringkat dalam usaha membawa produk tempatan ke pasaran antarabangsa – Lawatan EXCO Pembangunan Usahawan, Pembangunan Luar Bandar, Desa dan Kampung Tradisi, Rodziah Ismail ke Makanan Ringan Rumpai Laut Sungai Udang, Klang

Video berkaitan