SelangorTV
Klik

MB: Wanita berdaya aset pembangunan

Pentadbiran Kerajaan Negeri memenuhi sasaran penglibatan 30 peratus wanita sebagai pembuat keputusan dalam pelbagai peringkat. Inisiatif lain untuk memperkasa golongan wanita turut dilaksanakan menerusi program Pusat Wanita Berdaya, HIJRAH Selangor, Hasil Suri dan sebagainya.

Video berkaitan