TVSelangor
Klik

Melayu, Bumiputera maju bersama

#MB #amirudinshari
Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri akan terus berusaha dalam meningkatkan taraf hidup Melayu dan Bumiputera seterusnya memperbaiki keadaan dengan memastikan masyarakat itu lebih maju dan bersedia menghadapi cabaran ekonomi semasa.

Video berkaitan