Pantau infrastruktur rakyat

0
145

Penyemakan masalah infrastruktur akan diberi perhatian seperti menyelaras kerja-kerja pembaikan, perlaksanaan sistem saliran dan jalan berlubang bagi keselesaan rakyat.