Penyelenggaraan berkala elak kawasan tadahan banjir diceroboh

0
175

Jabatan Pengaliran dan Saliran (JPS) Selangor melalui JPS daerah Petaling sentiasa memantau aktiviti haram di kawasan tadahan banjir daerah Serdang Jaya bagi mengelak pencerobohan. Terdahulu pada 2015, kegiatan pertanian haram dirobohkan, namun dipecah masuk semula.- Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Ke-13 Tahun 2017, 29 Mac.