Peranan pendidik hindar fahaman ‘songsang’

0
249

Seminar Pendidikan Fatwa Peringkat Negeri Selangor 2018 membincangkan isu berbangkit berkaitan hukum dan fatwa. Pendidik beragama Islam berperanan penting menyampaikan ilmu sahih agar masyarakat terhindar daripada fahaman ‘songsang’.