SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Peranan pendidik hindar fahaman ‘songsang’

Seminar Pendidikan Fatwa Peringkat Negeri Selangor 2018 membincangkan isu berbangkit berkaitan hukum dan fatwa. Pendidik beragama Islam berperanan penting menyampaikan ilmu sahih agar masyarakat terhindar daripada fahaman ‘songsang’.

Video berkaitan