Klik Video Utama

‘Ponteng’ DNS : Bazir peluang dan soalan tidak akan dijawab

Ahli Dewan Negeri Selangor diminta hadir bagi sesi soal jawab.Mengikut peraturan, setiap soalan perlu dibaca oleh wakil rakyat yang bertanya untuk membolehkan ia dijawab.Jika tiada, speaker perlu lepaskan dan beralih ke soalan seterusnya.

Kandungan berkaitan