Klik Video Pilihan Video Utama

Puisi Bumbung, seniman lepas gian

Memasuki tahun kedua, Puisi Bumbung @ Shah Alam anjuran bersama Institut Darul Ehsan (IDE) dan Seniman Paksi Rakyat (PAKSI) terus menjadi wadah penyair berkumpul meluah dan mempersembahkan karya mereka. Program unik ini dijalankan bagi mengekalkan jati diri dan karya budaya agar tidak dilupa.

Kandungan berkaitan