Klik

Pulih semula hutan tanpa pertanian haram

#EXCO #HeeLoySian #hutansimpan

Kebakaran Hutan Simpan Kekal Kuala Langat Selatan yang terjadi setiap tahun dilaporkan berpunca daripada aktiviti pembersihan sisa pertanian. EXCO Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) dan Hal Ehwal Pengguna, Hee Loy Sian ketika sesi tinjauan operasi pemadaman kebakaran di Hutan Simpan Kuala Langat Selatan berkata, Kerajaan Negeri sedang mencari solusi terbaik bagi mengatasi isu pencerobohan di hutan tersebut bagi membanteras aktiviti pertanian yang telah berlarutan sekian lama.

Kandungan berkaitan