Program Kerajaan Selangor Video

Rezab meningkat RM3 35 bilion walau belanja kebajikan bertambah

Rezab Negeri Selangor terus meningkat kepada lebih RM3.35 bilion walaupun perbelanjaan yang diperuntuk bagi pelbagai program kebajikan bertambah.

Kandungan berkaitan