Klik Video Pilihan Video Utama

Roti Canai Terowong jadi pilihan

Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari memulakan Jelajah Maju Bersama 2019 Daerah Kuala Langat dengan menikmati hidangan istimewa masyarakat Kanchong Darat, Banting yang dikenali sebagai Roti Canai Terowong.

Video berkaitan