Klik

Sekolah Mubaligh, SMJK layak mohon Program Bantuan Sekolah Kerajaan Negeri

Selain Sekolah Agama Rakyat, Sekolah Jenis kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil dan Sekolah Menengah Persendirian Cina, Kerajaan Negeri membenarkan Sekolah Mubaligh dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan untuk memohon Program Bantuan Sekolah Kerajaan Negeri pada 2017 – Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Ke-13 Tahun 2017, 29 Mac.

Video berkaitan