Selangor komited lahir generasi industri moden

0
287


Sektor perkhidmatan dan pembuatan dijangka terus menjadi pemacu ekonomi Selangor, Kerajaan Negeri akan pergiatkan usaha melahirkan generasi muda berkemahiran dalam sektor indusri moden – Majlis Konvokesyen INPENS ke-21