Dewan Negeri Selangor Naskah

Selangor pertimbang tiga opsyen pengendalian sisa


Kerajaan Negeri masih mempertimbangkan tiga jenis teknologi iaitu sisa material recovery facilitie, biomass dan insinerator untuk mengendalikan sisa secara efektif.

Kandungan berkaitan