TVSelangor
Klik

Selangor warta lebih banyak tanah pertanian, tingkat produktiviti industri pemakanan

Beberapa kawasan di Selangor akan dikenal pasti untuk diwartakan sebagai tanah pertanian dalam tempoh tiga bulan sebagai jaminan agar keselamatan makanan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Terdapat 12 jenis tanaman bernilai tinggi akan ditanam dan bersesuaian dengan Pelan Transformasi Agro Selangor menjana pulangan melalui usaha pertanian modern.

Video berkaitan