Klik Video Pilihan Video Utama

SELGEM sedia data Geospatial, pembangunan lestari

Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) (MBI) melalui anak syarikatnya SMARTSEL Sdn. Bhd. (SMARTSEL) dengan kerjasama IMOSS Technology Sdn. Bhd. (ITSB) secara rasmi melancarkan projek Sistem Pengurusan Geospatial Smartsel (SELGEM). Menggunakan teknologi LiDAR, sistem pertama di Malaysia ini mampu memberi maklumat keadaan muka bumi dan topografi secara tepat dan terperinci.

Kandungan berkaitan